Jak zatrudnić cudzoziemca? – Praca w Polsce

Rosnące zapotrzebowanie na pracowników związane z poprawiającą się koniunkturą w wielu sektorach polskiej gospodarki zaowocowało wzrostem liczby zezwoleń na pracę dla cudzoziemców i oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Rok 2011 jest pod tym względem przełomowy, przyrost zainteresowania zatrudnianiem cudzoziemców […]